4 hasznos játék (feladat) alsós környezetismerethez

A tanítók iskolához kapcsolódó feladatai sokrétűek, és ezek közül a tanítással és a neveléssel összefüggő feladatok a legjelentősebbek. Tudjuk, hogy mindenki keresi a jó gyakorlatokat, bevált feladatokat, játékokat, hogy élvezetesebbé tehesse az óráit. Segítségképpen, most a Tudástárban elérhető alsós, környezetismeret tantárgyhoz készített tanítói kézikönyv feladatai közül választottunk néhányat ízelítőül.


A Komplex Alapprogram bevezetése az iskolai gyakorlatba változással, esetenként kisebb többletfeladattal is járhat, azonban a programban kidolgozott és a pedagógusok rendelkezésére bocsátott szakmai anyagok kompenzálják a felkészüléssel és a megvalósítással összefüggő feladatokat. Íme négy feladat alsós könyezetismerethez:

Évszak kvartett

Évfolyam: 1.
Témakör: Évszakok
Tananyag: Bármelyik évszak
Munkaforma: Páros, csoport
Didaktikai feladat: Rendszerezés, rögzítés
Célok, fejlesztési területek: Figyelem, vizuális észlelés, emlékezet, rendszerezés
Eszközök: Kis kártyák

Feladat leírása

A játékot 2-4 fő játszhatja. A kártyák száma minimum 20. A rajtuk lévő képeken az adott évszak jellemzőit ábrázoljuk: pl. gyümölcsök, zöldségek, megfelelő ruhadarabok, az időjárás jellemzői, jellemző tevékenységek, munkák. Egy kategóriába 4 db kép tartozik. A lapokat a képpel lefelé fordítva az asztalra helyezzük. A kezdő játékos megfordít 4 lapot, és ha abból két kvartettbe illő lapot talál, akkor azt kiveszi, maga elé helyezi, és folytatja a játékot. Amennyiben nem sikerül megkezdeni a kvartett gyűjtését, úgy a lapokat visszahelyezi az eredeti helyükre, majd a következő játékos jár el hasonlóan. Fontos: mindig 4 lapot fordít meg a játékos, és azokat, amik nem illenek bele a kvartettbe, azokat visszahelyezi. Ha már talált párt, akkor a következő fordulókban, ha csak egy lap illik a kvartettjébe, akkor azt veszi ki, s a maradék hármat fordítja vissza a helyére. A játék utolsó szakaszában, amikor már csak 8 lap van az asztalon, akkor csak két lapot fordítsanak fel a játékosok.
Értékelései szempont: A játékot az nyeri, aki a legtöbb kvartettet gyűjti össze, mire elfogynak a lapok.
Készítette Béres Mária

Terc

Évfolyam: 3–4.
Témakör: Élőlények, életközösségek
Tananyag: Élőlények felismerése, csoportosítása
Munkaforma: Pár vagy csoport
Didaktikai feladat: Motiváció, alkalmazás
Célok, fejlesztési területek: A megfigyelő, leíró, azonosító és megkülönböztető képességek fejlesztése, Főfogalom alá rendezés és megnevezés
Eszközök: Színes fotókból, képekből, rajzokból álló kártyasorozat

Feladat leírása

A tanulók csoportonként kapnak egy pakli kártyát. A lapokon különböző élőlények láthatók. A kártyákat a tanító készíti el nyomtatással és laminálással az éppen tanult életközösségnek megfelelően. A kezdő körben minden játékos 5 kártyát kap. Akkor mondhat tercet, ha 3 azonos főfogalom alá sorolható élőlény van a kezében. Pl.: 3 madár, 3 fűféle, 3 háziállat, 3 ragadozó stb. A soron következő játékos vagy tercet mond, indokol és leteszi a kártyáit, vagy húz egyet a pakliból. A játéknak akkor van vége, ha minden lap elfogyott, vagy már nem tudnak tercet összeállítani.
Változatok: A játékot úgy is lehet játszani, mint a svindlit. Ekkor minden kártyát kiosztanak a játékosok. Az első letesz három lapot, és azt mondja, terc. Ha elhiszik a többiek, hogy tercet rakott, akkor továbbmegy a játék, ha nem, felfordítják a kártyákat és indokolni kell. Ha igazat mondott, annak a játékosnak kell felvenni a lapokat, aki nem hitt a társának. Ha nem mondott igazat, visszaveszi a lapokat, és kap még 3 kártyát a társától is. A játéknak akkor van vége, ha minden lap elfogyott, vagy már nem tudnak tercet összeállítani.
Értékelései szempont: Főfogalmak, gyűjtőfogalmak használatának pontossága
Készítette Józsa Ildikó

Befejezetlen történet

Évfolyam: 3–4.
Témakör: Bármelyik témakör
Tananyag: Bármelyik
Munkaforma: Egyéni, frontális, csoport
Didaktikai feladat: Ismeretek felelevenítése, rögzítése, motiválás, összefoglalás
Célok, fejlesztési területek: Képzelőerő, kommunikációs készség fejlesztése, önértékelés, társak értékelése
Eszközök: Írószer, papír (a továbbfejlesztett változathoz rajzeszközök)

Feladat leírása

A pedagógus elkezd egy tananyaghoz kapcsolódó történetet. A tanulók feladata, hogy folytassák és befejezzék a történetet. Abban az esetben, ha ezt a játékos módszert az új anyag feldolgozása előtt alkalmazzuk, akkor fény derülhet a tanulók előzetes ismereteire, ha egy témakör feldolgozása után építjük be a tanórába, akkor visszajelzést kapunk arról, milyen hatékonyan sikerült megtanulni a feldolgozott témakört. Például a madárvédelem téma feldolgozásánál alkalmazhatjuk a következő befejezetlen történetet: „Egy város közelében élt egy család, akiknek nagy gyümölcsös kertjük volt a házuk mellett. Az édesapa sokszor éjszaka is dolgozott, mert pincér volt egy híres étteremben. Legtöbbször fáradtan érkezett haza. Elalvás után rendszeresen felébredt hajnalban a különböző madarak hangjára, zajosnak találta a csicsergésüket és füttyüket. Mérgében elhatározta, hogy elzavarja őket a kertjükből...”
Változatok: Ha csoportmunkában dolgoztatjuk a tanulókat, akkor a pedagógus különböző történetek kezdetét adja írásban. Miután a csoportok befejezték a történeteket, a többieknek frontálisan bemutatják. A történetet rajzok/plakátok készítésével illusztrálhatják a tanulók.
Értékelései szempont: A legötletesebb és a valóságnak legmegfelelőbb történetek alkotása. A tanulók először saját csoportjuk munkáját értékelik, majd utána társaikét.
Készítette Fűzné Kószó Mária

Keresek egy élőlényt…

Évfolyam: 2–4.
Témakör: Élőlények
Tananyag: Bármely életközösség
Munkaforma: Egyéni, frontális, csoport
Didaktikai feladat: Ráhangolódás, motiváció, rendszerezés, rögzítés
Célok, fejlesztési területek: Figyelem, auditív észlelés, emlékezet, főfogalmak alapozása, lényegkiemelés
Eszközök: Élőlényeket ábrázoló képek vagy szókártyák

Feladat leírása

A feladat megkezdése előtt minden résztvevőnek (egyén vagy csoport) élőlények képét vagy szókártyákat oszt a tanító. Ezután közli, hogy keres egy élőlényt, melyről tulajdonságokat, jellemzőket sorol. Azok a tanulók leülnek, akiknek az élőlényére már nem igaz az állítás. Végül egy tanuló marad állva, akinek a kezében van a keresett élőlény. Pl.: keresek egy élőlényt, melynek élőhelye az erdő, (leülnek a nem erdőben élő élőlények) a gyepszinten él, (leülnek a nem gyepszinten élők) csak helyzetváltoztató mozgásra képes, (leülnek az állatok), táplálékukat készen veszik fel, (leülnek a növények) nincs bocskora stb.
Változatok: a tanító helyett egy tanuló is megpróbálkozhat a feladat levezetésével.
Értékelései szempont: A jellemzők pontos értelmezése, alkalmazása. Nem az győz, aki állva marad, hanem aki jókor ült le.
Készítette Józsa Ildikó