Cél: Az élményközpontú tanulás

A tanárképzéssel foglalkozó egyetemek és az Oktatási Hivatal összefogásával elindul a Komplex Alapprogram, amelynek legfőbb célja az, hogy a köznevelési intézményekben folyó oktatás élményközpontúvá váljon a diákok számára, és javuljon a végzettség nélküli iskolaelhagyás aránya. A program öt iskolafejlesztő módszerre épül, és az Európai Unió támogatásával közel 10 milliárd forintból valósul meg.

"2013 óta készülünk erre a korszakalkotó programra, mely megújítja a magyar iskolarendszert" – fogalmazott dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora a Komplex Alapprogram projektnyitó rendezvényén. Hozzátette: a program a vágyott iskola modellje lesz, és ki kell emelni azt is, hogy ennyi pénzt, vagyis közel tízmilliárd forintot új módszertan fejlesztésre eddig még nem fordítottak.

Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár úgy fogalmazott: főleg az olyan régiókban működő oktatási intézmények pedagógusait szeretnék módszertanilag tovább képezni, ahol sok hátrányos helyzetű diák tanul. Kiemelte: történelmi jelentőségű munkáról van szó, hiszen minden tanárképzéssel foglalkozó egyetem részt vesz benne, és ilyen összefogásra még nem volt példa. A Komplex Alapprogram a megújulás előtt álló Nemzeti Alaptantervre épül, az abban megfogalmazott célok elérésére kínál majd eszközöket.

Révész László, a projekt szakmai koordinátora hangsúlyozta: a rendelkezésre álló 57 hónap három nagyobb szakaszra bomlik. Az első időszakban valósul meg a fejlesztés, amikor kidolgozzák a differenciált fejlesztés módszertanát, erre épülve pedig az öt iskolafejlesztő módszert: a digitális alapú célja főképp az információs műveltség növelése, a digitális kultúra kialakítása. A tesmozgás-alapú az élményszerű testmozgásra koncentrál majd, a művészet-alapú célja a tanulók készségeinek, képességeinek fejlesztése, a logika-alapú iskolafejlesztő módszer játékosan fejlesztené a diákok gondolkodását, az életgyakorlat-alapú módszerrel pedig a szociálisan értékes és egyénileg eredményes életvezetés alapozható meg. A második szakaszban az iskolai bevezetés következik, vagyis annak kipróbálása, hogy mindez mennyire működik a gyakorlatban. Végül, az országos bevezetés során közel 35 000 pedagógusát továbbképzése indul majd meg. 2020 szeptemberéig várhatóan 1500 alapfokú oktatási intézmény vezeti be a programot, első körben az 1-4. évfolyamon, majd a későbbiekben az 5-8. évfolyamon is.

A Komlex Alapprogramban résztvevő konzorciumi partnerek:
1. Debreceni Egyetem
2. Eötvös Loránd Tudományegyetem
3. Eszterházy Károly Egyetem
4. Miskolci Egyetem
5. Nyíregyházi Egyetem
6. Pécsi Tudományegyetem
7. Szegedi Tudományegyetem
8. Oktatási Hivatal