Egy kis segítség a matematika tanításához

A közelmúltban már mindenki által hozzáférhetővé váltak a Komplex Alapprogram (KAP) legújabb tanítói és tanári kézikönyvei, melyek teljes egészében a KAP tanítási elvei mentén készültek.

 

A tanítók iskolához kapcsolódó feladatai – a KAP-hoz hasonlóan – igen komplexek, hiszen nemcsak tanítani, de nevelni is kell a tanulókat. A tanórára való felkészülés és a gyerekek teljesítményváltozásának folyamatos követése azonban jelentősen hozzájárul a tanulók tanulási eredményességének javulásához. Habár a Komplex Alapprogram gyakorlati bevezetése esetenként kisebb többletfeladattal járhat, mégis a programban kidolgozott és a pedagógusok rendelkezésére bocsájtott szakmai anyagok kompenzálják a felkészüléssel és a megvalósítással összefüggő feladatokat. Az alsó tagozaton a közismereti tárgyakhoz kapcsolódóan jelenleg kilenc kézikönyv készült már el, melyek az éves tervezésben és az óravázlatok elkészítésében is segítséget nyújtanak.

Most tekintsünk át pár komplex órai feladatot, melyek igazán segítségünkre lehetnek egy-egy témakör könnyebb megértése érdekében!

„Lássuk, kinek van szerencséje!” – Annak, akinek van okos fejecskéje!
Számoljunk fejben!
Ma Számország Összeg és Hányados falucskájába látogatunk.

1. csoportfeladat

 • Mérjétek a pulzusotokat fél percig, és írjátok le a kapott számokat!
 • Időmérésre használjátok a tabletet!
 • Végezzetek el 20 guggolást, majd mérjétek újra a pulzusotokat fél percig!
 • A most kapott számokat is jegyezzétek le!
 • Írjatok összeadásokat és kivonásokat a számokkal!

Egyéni feladatok (1)

 • Tanuló (1): Írd le növekvő sorrendben az eredményeket a csoportmunkából!
 • Tanuló (2): Karikázd be kékkel a páratlan, pirossal a páros számokat a csoportmunkában!
 • Tanuló (3 – tehetséggondozás): Írj le három magas pulzusszámot, és vonj ki mindháromból tizenhatot!
 • Tanuló (4): Írj hiányos műveletet a számokkal! Számítsd ki!
 • Tanuló (5 – felzárkóztatás): Válassz ki három összeget a csoportmunkából, és írd le betűkkel!

2. csoportfeladat

 • Keressetek egy rövid verset a tabletek segítségével!
 • Számoljátok meg, hány magánhangzó van az első versszakban!
 • Számoljátok meg, hány mássalhangzó van a második versszakban!
 • Számoljátok meg hány magán- és mássalhangzó van a harmadik versszakban!
 • Írjatok összeadásokat és kivonásokat a kapott számokkal!

Egyéni feladatok (2)

 • Tanuló (1:) Add össze a legkisebb páros és a legnagyobb páratlan számot a csoportmunkából!
 • Tanuló (2): Válassz ki 3 számot a csoportmunkából, és írd le, hány tízesből, hány egyesből áll!
 • Tanuló (3): Írj nyitott mondatokat a csoportmunkában kapott számokkal!
 • Tanuló (4 – tehetséggondozás): Válassz egy kivonást a csoportmunkából, és írj vele szöveges feladatot!
 • Tanuló (5 – felzárkóztatás): Tedd csökkenő sorrendbe a csoportmunkában kapott számokat!

3. csoportfeladat

 • Darts nyilakkal mindenki dobjon hármat!
 • A kétszámjegyű találatokat jegyezzétek le!
 • Írjatok a kapott számokkal összeadásokat, kivonásokat!

Egyéni feladatok (3)

 • Tanuló (1): Válassz ki két számot a csoportmunkából! Mindkettőt pótold százra!
 • Tanuló (2 – felzárkóztatás): Tedd növekvő sorrendbe a dobott számokat!
 • Tanuló (3 – tehetséggondozás): Válassz ki két összeget és két különbséget a csoportmunkából! Tedd ki közéjük a relációs jelet!
 • Tanuló (4): Írd le csökkenő sorrendbe a csoportmunkában kapott eredményeket! Jelöld a különbségeket!
 • Tanuló (5): Írj még néhány műveletet a csoportmunkában kapott számokkal.

Hogyan érem el a kézikönyvet?

Az Alsós tanítói kézikönyv a matematika tantárgy tanításához című kiadvány – sok más hasznos kézikönyvvel, óravázlattal és kiadvánnyal egyetemben – letölthető a Tudástárból (tudastar.komplexalapprogram.hu).