Észtországi tanulmányút

A Komplex Alapprogram fejlesztői csoportja 2017. december 4-8ig egy észtországi tanulmányúton vett részt, ahol a Tallinni Egyetem együttműködésével a jó fejlesztéseket, gyakorlatokat figyelték meg tallinni és vidéki iskolákban egyaránt.

Az első napon a Tallinni Egyetem módszertani és innovációs központját látogatták meg, ami egyben az észt nemzeti oktatási és fejlesztési kutatóközpontként magába olvasztja az országban működő neveléssel- oktatással foglalkozó szervezeteket, cégeket, egyesületeket és kutatóközpontokat is. Ez az intézmény fejleszti országosan a tankönyveket és segédanyagokat ajánlanak a tanmenet és tanrend elkészítéséhez. A mintatantermek meglátogatása után Matit Heidmets oktatáskutató és pszichológus előadását hallgatták meg majd Kairit Tammets oktatási technológussal beszélgettek a digitális átállás jelen helyzetéről. A következő napokban az iskolák látogatása került fókuszba. Először Kolgába utaztak, ahol a körzeti iskola kihívásait vitatták meg az iskola szabadidőszervezőjével és ifjúságsegítőjével. Az iskola a hagyományosabb oktatási utakat képviselte viszont itt is foglalkoztak robottechnikával a tanulók és magasszintű angol nyelvtudásra törekedtek. Ezután a magát 21. századi iskolának nevező tallinni Südalina Koolban jártak, melyben közel 400 diák tanult rendkívül színes falak, tágas közösségi terek és tornatermek között. Az intézményben tehetséggondozásra (profi sportolók és edzők voltak a testnevelő tanárok) és felzárkózásra (inkluzív szemlélet) is van lehetőség.  Az innovatív gondolkodásmódot mutatja, hogy a tanárok kisebb kutatócsoportokban egymás óráit látogatják meg és közösen keresik a megoldásokat a kihívásokra. Érdekes volt megtapasztalni, hogy ebben az iskolában foglalkoztak bevándorló és menekült gyermekekkel is, akiknek külön felzárkóztató nyelvórákat tartottak, hogy könnyebben beilleszkedjenek.  A továbbiakban Sinimäe-be utaztak a helyi körzeti iskolába (Sinimäe Pohikool), ahol az orosz határ közelében fekvő farmokon és kikötőkben élő tanulókat oktatják. Alapelveik között szerepel, hogy 80%-ban csoportmunkát alkalmaznak, tanár-diák-szülő együttműködésre alapoznak, a metakommunikációt hangsúlyozzák és nem szégyen hibázni.  Az intézményben tapasztalható volt, hogy az újonnan érkező fiatal tanárok és az idősebb, többnyire orosz nemzetiségű tanárok közötti kapcsolati és szakmai nehézség egyaránt. A fiatal pedagógusok a Teach for all program résztvevői voltak (egy két éves elhelyezkedést segítő program gyakornokok számára). Az orosz diákok többsége miatt egy nyelvi előkészítő tagozatot is indítottak a „tisztán” észt mellett, hogy a gyerekeknek lehetőségük legyen a továbbtanulásra. A tanulmányút során a fejlesztői csoport számos hasznos információt szerzett a további fejlesztésekhez valamint a nemzetközi együttműködések kialakításához. A tapasztalatok alapján tovább erősödött az a szemlélet, hogy a Komplex Alapprogramban a magas színvonalú pedagógusi tevékenység mellett szükség van a személyközpontú nevelés erősítésére, a pedagógus mentori szerepének megerősítésére. A tantárgyak egymáshoz szervesen nem kapcsolódó oktatása helyett a tematikus, több tantárgyat összefogó alprogramokra van szükség, ahol nagyobb az átjárás és lehetőség adódik a projektmunkára is.