Ezeket kell tudnod, ha a „digitális” a kulcsszó

A Komplex Alapprogram Digitális alapú alprogramja digitális kompetenciák fejlesztését szolgáló modelljében meghatározta azt az alapkompetenciát, amelyre épülhet a mindennapi célok elérése érdekében történő technológiahasználat, és amelyet összefoglaló néven technológiai műveltségnek nevezhetünk. De miből is áll össze ez az alapkompetencia?

A technológiai műveltség amellett, hogy felöleli a megbízható hardver- és szoftvertudást, a digitális technológiák és alkalmazások felelősségteljes használatát is magába foglalja. A téma aktualitását és jelentőségét mutatja az is, hogy „Roadshow a biztonságos internethasználatért” címmel indult március 26-án egy rendezvénysorozat, mely a Digitális Immunerősítő Program egy új, fiataloknak szóló, a digitális védekezőképességüket erősítő országjáró kampány. (Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár tartott sajtótájékoztatót a témában éppen március 26-án.)

Mit jelent a technológiai műveltség?

A technológiai műveltség alapkompetencia a következő komponensekből épül fel: Digitális eszköztudás, Digitális egészség, Személyes digitális biztonság és adatvédelem, Digitális környezetvédelem, Digitális jog. A következőkben mindegyikről ejtünk néhány szót, hogy világossá tegyük, mit ért a címszavak alatt a Komplex Alapprogram Digitális alapú alprogramja.

Digitális eszköztudás

A digitális eszköztudás lehetővé teszi, hogy képesek legyünk a digitális technológiák, alkalmazások innovatív, kreatív és önfejlesztő működtetésére a mindennapok során. Fontos, hogy a megismert technológiákat személyes igényeinkhez alakítsuk, és nyitottak maradjunk új technológiák megismerésére.

Digitális egészség

Ha szabatosan szeretnénk megfogalmazni, akkor idézhetnénk a szakembereket: „a digitális környezetben, digitális technológia felhasználásával megvalósuló fizikai és pszichológiai egészség kialakítására és fenntartására való aktív és következetes törekvést” jelenti a digitális egészség. Ha kicsit közelebbről vesszük szemügyre, akkor azt mondhatjuk, hogy egyrészt a digitális eszközök egészséges használatát (fizikai és mentális síkon egyaránt) értjük rajta, valamint a digitális eszközökkel elérhető betegségmegelőzés, és a káros hatások minimalizálása tartozik ide.

Személyes digitális biztonság és adatvédelem

Ez a részkompetencia mint egy gyűjtőfogalom magában foglalja a személyünkhöz, adatainkhoz és az eszközeinkhez köthető biztonsági védelmet. Képesnek kell lennünk megvédeni magunkat és másokat a digitális veszélyektől (csalók, fenyegetések, cyberbullying stb.), és tisztában kell lennünk a kockázatokkal, jogainkkal.

Digitális környezetvédelem

Digitális környezetvédelem alatt a digitális eszközhasználat során tanúsított környezettudatos viselkedést értjük. Tisztában kell lennünk a digitális eszközök környezetünkre gyakorolt hatásával és ismerni kell a környezet védelme érdekében tehető dolgokat.

Digitális jog

A digitális joghoz kapcsolódó kompetencia alatt azt értjük, hogy az egyén ismeri a digitális környezetben alkalmazható szerzői jogokat és tisztában van ezek tartalmával és felhasználási gyakorlatával. Többek között tudnunk kell azt is, hogy a digitális környezetben milyen tevékenység legális és illegális.