Hálózatosodjunk! – a KAPOCS-iskolahálózatról röviden

A KAPOCS-iskolahálózat célja, hogy összefogja a Komplex Alapprogramot megvalósító intézményeket, és szakmai fórumot biztosítson a program sikeres megvalósítása és fejlődése érdekében. Alábbi cikkünkben ezt az egyedülálló kezdeményezést mutatjuk be.

Magyarországon nem újkeletű az iskolai hálózatosodás gondolata, gondoljunk csak a Tehetségpontokra, a KIP-es iskolákra, vagy az Ökoiskolákra. Ha megfigyeljük a különböző iskolai hálózatok működését, a válla­latokhoz hasonló szemléletű szervezetfejlesztési lehetőségeket fedezhetünk fel. A magyar neveléstudományi szakmai körökben az iskolafejlesztés és a hálózato­sodás mint fogalom sokszor szinonimaként jelenik meg, aminek a hátránya, hogy eléggé leszűkíti a hálózati célok, témák lehetőségét. A KAPOCS-iskolahálózat típusát tekintve mind horizontális (más helyi vagy távolabbi iskolákkal és pedagógusokkal), mind vertikális (fenntartóval, országos központtal) kapcsolódásokkal is bír, viszont egy olyan szakmai hálózat kíván lenni, amely erősen figyelembe veszi a partnerintézmények helyi környezetét.

A hálózat előnyeit akkor élvezik igazán, ha a hálózatban részt vevők maguk is megtapasztalják annak hatását, forrásértékeit. Egy hálózatban részt vevő iskolának ugyanis érdemes tudatosítani, hogy jóval több rejtett hálózati lehetősége van, mint elsőre gondolja. Hiszen egy pedagógusnak nemcsak a saját szakterületi kollégáival érdemes kapcsolatot építeni, hanem olyanokkal is, akik elkötelezettségük, hobbijuk vagy egyéb személyes kapcsolódásuk miatt magu­kénak érzik a hálózat programját, célját, és a hivatalos kapcsolattartás mellett az informális hálózatokat is be tudják így vonni. Ha sikerült feltárni ezen kulcsem­bereket, akkor rendszeresen ápolni kell ezeket a kapcsolatokat, e személyek rész­vételük mellett fontos tanácsokkal is segíthetik a hálózat alakítását. Előfordul, hogy egy iskolai programnak olyan a szakmai múltja, amelynek ered­ményeit az alumni tagok sikereiben is fel lehet fedezni. Ez a fajta kapcsolódás egy sajátos helyzetet és rendszert ad, amely gyorsan és hatékonyan biztosít kötődést új kapcsolatok, témák felé, és a források tekintetében is biztos referenciaként bír.

Egy hálózat eredményességét kedvezőbbé teheti, ha a horizontális kapcsolatai heterogén jellegűek. A kapcsolódás alapja nemcsak szakmai érdeklődés lehet, hanem hasonlóságaik vagy különbségeik felismerése is. Ez a sokféleség az alkalmazkodóképességet növeli, és ha sor kerül rá, a tagok a közös érdekeiket is erőteljesebben tudják képviselni, mint a homogén hálózatok.

Az iskolahálózat jövőképében szerepel, hogy a szervezeti kultúra fejlesztésén keresztül meg tudjon valósulni a Komplex Alapprogramhoz kapcsolódó pedagógiai, módszertani megújulás. A végzettség nélküli iskolaelhagyás jelensége különböző mértékben van jelen Magyarországon: vannak régiók, ahol teljes beavatkozásra lenne szükség, és konkrét megoldásokra várnak, míg mások kevésbé érintettek; viszont a közös pontok a tanítási stratégia helyes megválasztására és a különböző nehézségű osztálytermi szitutációk kezelésére irányultak. Erre a diverzitásra ügyelve a program olyan módszereket kínál, amelyek ezekre a helyzetekre alkalmazhatóak.

Amikor egy új kezdeményezés indul el az oktatás fejlesztéséért, sokszor az iskolák attól tartanak, hogy a program sikeressége érdekében teljesen fel kell számol­niuk eddigi profiljukat, amelybe rengeteg energiát, időt és anyagiakat fektettek. A KAPOCS-iskolahálózat ellenben nem követel ekkora átstrukturálást, hanem szakmai hálózatként a korai iskolaelhagyás témakörében össze kívánja gyűjteni azokat a tapasztalatokat, értékeket, stratégiákat, amelyek eddig is jelen voltak a közokta­tásban, viszont nem kaptak nagy hangsúlyt, vagy a hálózati szerveződés hiánya miatt elhanyagolódtak. A program célja, hogy az iskolákban működő jó gyakorlatokat kiegé­szítse és előmozdítsa a tudásmegosztást, és nem az, hogy azokat megváltoztassa.

Csatlakozás a KAPOCS-iskolahálózathoz

A KAPOCS-iskolahálózatba való jelentkezés a https://elmenysuli.komplexalapprogram.hu/ honlapon elérhető regisztrációs oldalon lehetséges. A regisztráció formai és tartalmi bírálatának ideje néhány hét, legfeljebb egy hónap alatt megvalósul. A sikeres regisztrációt követően az intézmények jogosultakká válnak a dokumentumaikon és a kapcsolataikban a KAPOCS-partnerintézmény elnevezés és a rendelkezésre álló logó használatára.

A sikeres regisztráció után a KAPOCS-iskolahálózat részvételi lehetőséget biztosít a KAPOCS-partnerintézmény vezetői és pedagógusai számára a megrendezésre kerülő szakmai napokon. Az évközi szakmai napokat őszi és tavaszi ciklusban tervezzük megvalósítani, valamint az év végi szakmai napot június végén a tanév zárásaként. A hálózat tagjai az Élménysuli címre minden tanévben a május 1. és július 15. közötti időszakban pályázhatnak, amelynek az eredménye – az elbírálást követően – a következő tanév elején kerül kihirdetésre.