Hejőkeresztúr IV. Béla Általános Iskola

Hátrányos helyzetű térség, különböző családi háttérrel és tudással rendelkező gyermekek az iskolapadban – hátrányból kovácsolt előnyt a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola. A Borsod megyei intézmény évtizedek óta sikerrel alkalmazzák a Komplex Instrukciós Programot. Ennek lényege, hogy a kisebb csoportokban zajló oktatás mellett már az osztályba lépéskor felméri majd igyekszik kompenzálni a szociális helyzetből fakadó esetleges különbsége

A pedagógusok már a kezdetek kezdetén megértették, hogy egyfajta pedagógiai attitűdváltáson kell keresztülmenni ahhoz, hogy sikerrel oktassanak heterogén csoportokban, mert váltani kell – fogalmaz az intézmény igazgatónője. Dr. K. Nagy Emese elmondta azt is, hogy közel három évig tartott a módszer kidolgozása, de megérte, hisz elérték az akkor megfogalmazott célt: ma már minden gyermek élvezi a tanórákat és szeret iskolába járni! Ez nem is meglepő, hiszen már a kezdetektől ugyanazon témában más-más feladatkört bíznak a tanulókra a pedagógusok. Fontos, hogy ne legyen a gyereknek prioritás a versenyhelyzet és ne a másikat, hanem a saját teljesítményüket figyeljék! Az igazgató szerint mindig nyitott végű a kiadott feladat! Soha nem egyetlen megoldás van, a végeredmény pedig mindig egy innovatív gondolkodás produktuma. Így tehát nincs rossz válasz, ez motiválja a diákokat is. Mindenkit a képességeihez mérten fejlesztenek, a saját tudásához, képességeihez képest kap feladatot.

A frontális, hagyományosnak tartott módszerekkel nem dolgoznak már, legfeljebb ötvözve azt egyéb módszerekkel. Nem jellemző, hogy a gyerekek csak ülnek a padban, a tanár pedig magyaráz. Egy idő után minden pedagógus kis csoportban vagy párban dolgoztat; tablettel, számítógéppel ad feladatot. Egy héten egyszer minden gyerek beül táblajátékot játszani negyvenöt percre. Ennek eredménye az intézményvezető szerint, hogy kialakul a partnerség, egymás tisztelete, a stratégiai gondolkodás és a nyerést valamint a vesztést is átélik. Vannak olyan univerzális játékok is, amelyek bármely tanítási órába beépíthetők, az élményszerűség a táblajátékokon keresztül megadható!

Egy másik érdekes tényező, hogy a lemorzsolódás Hejőkeresztúron az országos átlaghoz képest nem szignifikáns. Amikor bevezették a Komplex instrukciós programot, csökkent a hiányzások száma is! Nincs évismétlés, nincs túlkorosság, ebből adódóan a magatartásproblémák sem úgy bukkannak fel, mint egyéb intézményekben. Az igazgatónő büszke arra, hogy minden gyermek továbbtanul! Amikor bekerülnek egy új iskolába, magabiztosak, fel tudják könnyedén venni az új intézmény ritmusát!

A Komplex Alapprogram is alkalmazza a későbbiekben majd a hejőkeresztúri modellt. A program adja az ötleteket, az iskola pedig a tanulásmódszertant. Oláhné Téglási Ilona, a logika-alapú iskolafejlesztő módszer vezetője is az élményszerűségben látja a siker zálogát. Olyan logikai játékokat vonnának be a tanúrákba, melyek segítségével számos problémamegoldás fejleszthető. Nemcsak a matematika, hanem más tárgyak tanulását is könnyebbé tudják tenni a diákok számára. A szociális kompetenciák és a kognitív képességek fejlesztése az alapvető cél. Az Eszterházy Károly Egyetem képviselői tanórákat néztek meg a hejőkeresztúri iskolában, hogy a későbbiekben gördülékenyen sikerüljön beépíteni a jógyakorlatokat.