KAPOCS az iskolák között – interjú Jobbágy Zsuzsával

Május elejétől lehet csatlakozni a KAPOCS-iskolahálózathoz. Hogy pontosan milyen előnyökkel jár, kik csatlakozhatnak és mit kell ehhez teljesíteni, arról Jobbágy Zsuzsát, a Szakmai Támogatórendszer (SZTR) munkacsoportvezetőjét kérdeztük.Mi a KAPOCS-iskolahálózat célja és kik csatlakozhatnak?

A KAPOCS-iskolahálózat célja, hogy összefogja a Komplex Alapprogramot (KAP) megvalósító intézményeket, és szakmai fórumot biztosítson a program sikeres megvalósítása és fejlődése érdekében. A KAPOCS-iskolahálózat jövőképében szerepel, hogy a szervezeti kultúra fejlesztésén keresztül meg tudjon valósulni a Komplex Alapprogramhoz kapcsolódó pedagógiai, módszertani megújulás. Az iskolahálózat partnerintézményei azok lehetnek, akik a fenntartóval kötött együttműködési megállapodás alapján vállalják a Komplex Alapprogram bevezetését és iskolai megvalósítását. A programot 2018 őszétől bevezető iskolák idén májustól, azok pedig, akik 2019-ben vezetik be, 2019 szeptemberétől csatlakozhatnak. Regisztrálni a www.regisztracio.komplexalapprogram.hu oldalon van lehetőség.

Milyen kritériumoknak kell megfelelni, ha az intézmény szeretne csatlakozni?

A pontos feltételrendszert a Komplex Alapprogram Iskolahálózat Koncepció tartalmazza, ebből néhányat szeretnék felsorolni. A regisztrációt megelőzően elvárás, hogy az iskola nevelőtestületének legalább kétharmada elvégezze a KAP-hoz kapcsolódó pedagógus-továbbképzések közül a két kötelező képzést (KAK, DFHT) és két szabadon választott alprogrami képzést. Emellett az intézmény vezetőségének a pedagógiai programot a Komplex Alapprogramhoz igazítva kell elkészítenie vagy annak megfelelően át kell dolgoznia, és a Szakmai Támogatás Munkacsoport számára elektronikus úton megküldenie.

A regisztrációt követően, a tagsági időszak alatt, az alsó tagozaton történő bevezetés esetén az intézménynek biztosítania kell a lehetőséget (akár évfolyamok összevonásával) minden tanuló számára, hogy legalább heti egy alkalommal minden részt tudjon venni alprogrami foglalkozáson. A KAP bevezetésével érintett évfolyamokon a pedagógusoknak a kötelező közismereti tanórák 20%-át a DFHT tanulási-tanítási stratégia (melynek 50%-a DFHT-KIP) alkalmazásával kell megszervezniük. A fennmaradó órák során a tananyagot, a tanulócsoportot – a tanulók egyedi tudásszintjét figyelembe véve – a pedagógus saját belátása szerint szabadon tervezi meg. Az intézményvezetőnek a KAP bevezetésének tanévében két alkalommal pedig lehetővé kell tennie, hogy alkalmanként négy DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazó, státuszkezelő óra és egy komplex óra hospitálása megvalósuljon.

Milyen előnyökkel jár, ha valaki a KAPOCS-iskolahálózat tagjává válik?

Egy olyan közösséghez fog tartozni, amelynek tagjaival fel tudja venni a kapcsolatot és meg tudja keresni a saját iskolájának profiljához hasonló partnerintézményeket, beindul egyfajta tudásmegosztás. Emellett minden évben szakmai napokat szervezünk, őszi és tavaszi ciklusban, ezeket tankerületenként szeretnénk megtartani, továbbá egyet a tanév végén is. Ezeket egyébként a Szakmai Támogatás Munkacsoport koordinálja majd.

Ezek kizárólag személyes találkozók lesznek, vagy lesz egyfajta online fórum is?

Reményeink szerint a nyár folyamán elkészül a KAPOCS-iskolahálózat honlapja, amit szeretnénk interaktívvá tenni. Itt minden iskolának meglenne a saját profilja, hogy így a hasonló tevékenységi körben működő intézmények könnyebben megtalálhassák egymást. Szeretnénk továbbá azt is, ha az intézmények ezáltal közvetlenül egymással is fel tudnák venni a kapcsolatot. Ehhez a felületen szervezetten kívánunk óralátogatási lehetőségeket biztosítani.

Mi különbözteti meg az Élménysulit a KAPOCS-iskolahálózat tagjától?

Azon intézmény, amelyik a KAPOCS-iskolahálózat tagja, minden év május 1. és július 15. között tud pályázni az Élménysuli címre. A címet azon iskolák nyerhetik el, akik példaértékűen valósítják meg a Komplex Alapprogramot.

Milyen egyéb támogatást kapnak a pedagógusok a Szakmai Támogatórendszer keretében?

Rendkívül összetett segítséget nyújtunk, mind elektronikus, mind jelenléti támogatás formájában. A Tudástár az a felület, ahol az összes szakmai kiadványunk, óraterv- és foglalkozásterv-illusztrációk elérhetőek. Ezt egészíti ki az Elektronikus Szakmai Támogatórendszer (e-SZTR), ahol több témakörben lehet beküldeni konkrét kérdéseket. Kollégáink gyors és szakszerű választ adnak, így ennek használatára buzdítunk minden pedagógust és intézményvezetőt. A jelenléti támogatások közül szeretném kiemelni az intézményvezetők részére nyújtott segítséget. Itt szakembereink nem csak a program bevezetésének évében, hanem már a program bevezetése előtt is jelen vannak és igény szerint személyes tanácsadást nyújtanak az igazgatók számára. A pedagógusokat DFHT-s szakmai támogatók segítik, akik a tanév során kétszer is ellátogatnak az intézménybe, ahol több órát is megtekintenek, majd ezt egy közös megbeszélés zárja le. Ezek során tehát lehetőség van személyesen átbeszélni a nehézségeket, kihívásokat. A DFHT-s szakmai támogatók óratervek áttekintésével, fejlesztő javaslatok megadásával segítik a státuszkezelő módszer elsajátítását.  Ezt egészíti ki az alprogrami csoportszintű hospitálás, amely már megteremti a hálózatosodást. Egy online felületen hirdetjük meg a hospitálási lehetőségeket, amelyekre a közelben lévő Komplex Alapprogramot bevezető iskolák pedagógusai tudnak jelentkezni. Ennek keretében a szakmai támogatóval együtt közösen részt vesznek a foglalkozáson, melyet követően egy fókuszcsoportos beszélgetés során megbeszélik az addigi tapasztalatokat.