Legyen minden magyar digitális állampolgár is!

2016-ban fogadta el a kormányzat Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját (DOS), felismerve azt, hogy hogy a digitális átalakulás olyan elkerülhetetlen jelenség, amelyre mindenkinek fel kell készülnie, hiszen 20. századi tudással senki nem lehet versenyképes a 21. században. A Komplex Alapprogram (KAP) ezzel összhangban valósítja meg a Digitális alapú alprogramját.

A digitális eszközöket és szemléletmódot be kell vinni a tantermekbe, mivel azok napról napra mélyebben integrálódnak a hétköznapi életünkbe is – olvashatjuk a DOS küldetésnyilatkozatában. De mit is jelent ez a Komplex Alapprogramra nézve?

Biztos alapokon

A DOS egyik kiemelt célja a fizikai infrastruktúra kiépítése és az oktatási intézmények eszközellátottságának növelése, továbbá a pedagógusok digitális felkészültségének fejlesztése. Ez utóbbiban játszik meghatározó szerepet a Komplex Alapprogram Digitális alapú alprogramja. Azonban nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem az a cél, hogy kizárólag digitalizált órákat tartsanak a pedagógusok és mindenáron csak tabletet és okostáblát használjunk az órákon. Mindössze arról van szó, hogy a pedagógusok a tanítás során például az internetes alkalmazások segítségével vagy korszerű tanulásszervezési módokon keresztül – ilyen a pármunka – tegyék színesebbé az órákat.

Másik fontos szemlélete a programnak az egymástól való tanulás. Az együtt tanulás során ugyanis nemcsak a tanár, de a diák is adhat át ismereteket tanulótársainak éppúgy, mint a pedagógusnak. Ezáltal a tanárok és a diákok egymást segítve, közösen hoznak létre valami olyat, amitől élménnyé válik a tanulás. A tanórákon észrevétlenül ugyan, de jelentős szerepet kapnak a KAP alapelvei is, úgy mint a komplexitás, a méltányosság, a tanulástámogatás, az adaptivitás és a közösségi lét. Ezáltal akarva akaratlanul is megvalósul a program másik fő célkitűzése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése.

Szemléletváltásra van szükség

Azt, hogy sokszor mennyire a sötétben tapogatózunk ebben a témában, jól érzékelteti dr. Racsko Réka, a KAP Digitális alapú alprogramjának vezetője. Az alprogramvezető szerint ugyanis a digitális írástudás kapcsán sajnos még jobbára a technológiai műveltséget és annak a szintjét szokás emlegetni, holott ez egy sokkal összetettebb fogalom, része többek között a kognitív és a szociális dimenzió, valamint az információ felelősségteljes használatának aspektusa is. Néhány kiemelkedő példától eltekintve (pl. Észtország, Szingapúr) hasonló kihívások jelennek meg a digitális átállásban mindenhol a világon, többek között hazánkban is, aminek oka, hogy egy olyan jelenségről van szó, amely fokozatosan a társadalom minden alrendszerében megjelenik, és folyamatos a fejlődése.

A fenti akadályok legyőzésében és az attitűd megváltoztatásában van kiemelkedő szerepe a Komplex Alapprogram Digitális alapú alprogramjának, amely által egy olyan új generáció nőhet fel, amelyik elmondhatja magáról, hogy a közösség számára értékes digitális kommunikációt folytat és tudatos eszközhasználatot követ, röviden: digitális állampolgárrá vált.