Néhány jó gyakorlat a Művészetalapú alprogramhoz

A Művészetalapú alprogram szempontjából a művészetek a tanítók, tanárok által felhasználható nagyhatékonyságú „csodafegyverek”, melyekkel olyan körülírt pedagógiai célok valósíthatók meg mint a személyiség és társas készségek fejlesztése, a tanulási motiváció és a tanulás iránti attitűd alakítása, indirekt (érzékelést, észlelést, figyelmet, emlékezetet, gondolkodást) célzó tanulásfejlesztés, direkt (módszertani) tanulásfejlesztés, (inter)diszciplináris ismeretátadás és pályaorientáció. Most néhány konkrét jó gyakorlatot hoztunk, melyek jól illeszkednek a Művészetalapú alprogram koncepciójához.


A Komplex Alapprogram a köznevelés módszertani megújítását és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését tűzte ki célul, a Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégia megalkotásához pedig rengeteg hazai jó gyakorlatot gyűjtött össze, melyek a programban részt vevő intézmények számára elérhetőek a Tudástárban. A DFHT tanítási-tanulási stratégia mellett a pedagógusok jó gyakorlatokkal színesíthetik pedagógiai munkájukat. A jó gyakorlatok közül leginkább azokat választottuk ki, amelyek nem függnek az intézmények típusától és tanulói összetételétől, valamint segítik a korai iskolaelhagyás csökkentését.

Álljon itt alább néhány konkrét jó gyakorlat, melyeket a Művészetalapú alprogramhoz kapcsolódóan érdemes felhasználni a tanórákon.

1. Van Gogh nyomában. Festészeti technikák általános és középiskolásoknak.

A program intenzív projektnappal indult: a Vincent van Gogh Alive kiállítást néztük meg. Igazi érzékfürdőben volt részünk, ahogy Van Gogh képei életre kelnek, a néző pedig egyszerűen belesétál, beleolvad az őt átölelő festménybe. A közönség úgy érezheti, hogy a művész által megfestett tárgyak és házak között jár-kel. A kiállítás után műhelymunkában ismerkedtünk részletesen a festő életével és munkáival. A gyerekek Kálmán Csilla festőművész előadása keretében kronológiai sorrendben ismerkedhettek meg a képekkel, valamint a kortársak egy-egy munkájával.

A jó gyakorlat további leírása, adatai itt találhatók: http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/egy-muvesztol-muveszet-tanulni

2. Vizuális kultúrát, verbális kommunikációt és digitális írástudást fejlesztő összművészeti program középiskolásoknak.

A kortárs művészet főképp a középiskolás korú diákok számára sokszor a „mit ábrázol?”, „mit akart a művész kifejezni?” kérdésekre történő, felnőttek által elvárt okos válaszok megadásának kényszerét jelenti. Ennek egyik oka, hogy a felnőttek pont ugyanezeket a kérdéseket teszik fel maguknak, majd vetik el őket, jobb esetben válaszolatlanul, rosszabb esetben valami önigazoló, és a mű hatását végképp porrá zúzó válaszféle kíséretében. A másik ok a véleményformáláshoz szükséges gondolkodási mód hiánya, mely részben a korosztályra jellemző, idővel magától megszűnő probléma, részben a készen kapott információk, a konzerv-üzenetek rutin bontásából származó, már sokkal súlyosabb jelenség következménye.

A jó gyakorlat további leírása, adatai itt találhatók: http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/tizeset

3. Zeneműveket illusztráló képzőművészeti alkotások készítése, kiállítás és gálaműsor. Középiskolások programja.

A program célja a közreműködő tanulók vizuális alkotóképességének fejlesztése. Képesek legyenek felismerni a kommunikáció művészi módját, a közlés és kifejezés képi formáit. A program zárásaként az elkészült munkákat kiállításon mutatjuk be. Az előadott zenemű találkozik az általuk inspirált képzőművészeti alkotásokkal. A program komplex művészeti élményt ad a résztvevőknek és fejleszti társkapcsolati viszonyulásaikat. Az alkotói folyamatban speciális módon alkalmazott képzőművészeti technikák bemutatására nyílik lehetőség.

A jó gyakorlat további leírása, adatai itt találhatók: http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/zenelo-kiallitas

4. A természetben található alapanyagokból hozzák létre műveiket a középiskolások.

A Land art – alkotás a természetben című program sajátos területet ölel fel a rajz-képzőművészeti tehetséggondozás területén. A program lényege, hogy a bevont tanulók a természetben alkotnak az ott fellelhető elemek, alapanyagok (levél, ág, gally, kő stb.) segítségével. Gyakorlatilag minden évszakban megvalósítható, de hatékonyabb, ha már vannak színek a természetben.

A jó gyakorlat további leírása, adatai itt találhatók: http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/land-art-alkotas-termeszetben

További jó gyakorlatokat találhatók a Tudástárban!