„NYELVÉBEN ÉL A (DIGITÁLIS)NEMZET”

A XX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián ezúttal a Komplex Alapprogram bemutató óráján jártunk: Komplex irodalom óra a 7. osztályban. Testnevelés-, digitális- és művészet alapú módszerekkel kerültek közelebb a megjelentek a Himnuszhoz.

A Workshop résztvevőinek az első feladata az volt (a Testmozgás alapú alprogramhoz kapcsolódva), hogy elrejtett papírokat kellett megkeresni a teremben. A papírlapokon a Himnusz szövege volt felírva. A résztvevőknek együtt kellett működniük, hogy ki tudják rakni a Himnuszt a versszakok helyes sorrendjében. Miután kirakták a sorrendet, mindenkinek a saját szövegrészletét pantomim-szerűen egy mozdulattal kellett illusztrálnia. A jelenlévő pedagógusok kimagasló kreativitással vetették bele magukat a feladatokba és a saját bőrükön tapasztalhatták meg a KAP módszertanát a diák szemszögéből. 

A következő részben egy digitális szófelhőt hoztak létre a Himnuszra asszociálva, majd egy idővonalat alkottak meg, melyet laptopokon lehetett követni online. Az idővonal megmutatta, hogy a Himnusz megírásától hogyan jutottunk el a magyar kultúra napjáig, a mű megzenésítésén keresztül. Végül egy kvízt töltöttek ki a kahoot.it platformot használva, mellyel a Himnuszhoz kötődő legfontosabb adatokat, évszámokat, kapcsolódó ismereteket lehetett átadni. 

A harmadik részben az örömszínek és a színpreferenciák kerültek szóba. Egy-egy színeket és árnyalataikhoz kapcsolódó színasszociációkat tartalmazó sillabuszt kaptak a kiscsoportok. A Himnusz egyes soraihoz kellett a színeket csoportosítani, és felragasztani azt a színt, amiben a csoportok meg tudtak egyezni. 

Végül visszatérve a testmozgához, a három csoport piros, fehér és zöld anyagdarabokat kapott, melyeket a Himnusz zenéjére kellett mozgatni közösen, érzelmeket kifejezve. A résztvevők láthatóan örömmel, kreatívan vettek részt a foglalkozáson, mely mindenképpen élményt adott, és az érzelmi kötődésen keresztül a kapott tudás is maradandóbb lehet, mint egy frontális órán. Sőt, nem csak élményeket kaptak a résztvevők, de használható tudást is. 

Az interaktív bemutató óra megtartásában közreműködtek: 

Lívják Emília szakmai fejlesztő – Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram, Testnevelésalapú Alprogram, EFOP-3.1.2

Dr. Racsko Réka munkacsoport vezető – Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram, Digitális Alapú Alprogram, EFOP-3.1.2

Boldizsárné Kovács Gizella szakmai fejlesztő – Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram, Művészetalapú Alprogram, EFOP-3.1.2

Forrás: Hegedűs Mihály- TanTrend