Óralátogatás az EKE Gyakorlóiskolájában

A KAPOCS-iskolahálózat egyik fontos célkitűzése, hogy a Komplex Alapprogramban részt vevő iskolák megismerhessék egymás jó gyakorlatait, meglátogathassák egymás tanóráit. Ennek keretében 2019. június 4-én az egri Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézetében vehettek részt bemutató órákon az érdeklődő pedagógusok. Ezt megelőzően a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskolában jártunk, június 5-én pedig a Kisnánai Szent Imre Általános Iskolába látogattunk.A becsöngetéskor már csoportokba rendeződve várták az óra kezdetét a kis negyedikesek Mercsényiné Tóth Ibolya környezetismeret óráján. A tanóra a „Fedezzük fel, ismerjük meg szép hazánkat!” téma köré volt felépítve. A kivetítőn elsőként magyar városok híres építményeit kellett felismerniük a gyerekeknek, majd elhelyezni azokat Magyarország térképén. Ezután a négy csoport eszközfelelőse vette át a feladathoz szükséges kellékeket, a munkát a kistanárnak kellett koordinálnia, az időfelelősnek pedig figyelnie kellett a közel 20 perces feladat időre történő befejezésére.