Országos Neveléstudományi Konferencia

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága megbízásából 2017. november 9-11. között a Nyíregyházi Egyetem rendezte meg a XVII. Országos Neveléstudományi Konferenciát.

A magyar neveléstudomány reprezentatív rendezvényének, legrangosabb hazai konferenciájának, központi témája ebben az évben a pedagógusképzés és az inklúzió kérdése. A konferencia célja, a tágan értelmezett neveléstudomány és határterületei keretében elért tudományos eredmények széles körű szakmai megismertetése és megvitatása.

A rendezvényen külön szimpóziumot szenteltek az Eszterházy Károly Egyetem és konzorciumi partnerei által kidolgozás alatt álló Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben – A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából című projekt ismertetésére. Kollégáink a következő témákban tartottak előadásokat:

• Dancsó Tünde: A Komplex Alapprogram pedagógus-továbbképzési rendszere • K. Nagy Emese: A korai iskolaelhagyás mérséklését támogató programok és kutatások • Pajtókné Tari Ilona: A Komplex Alapprogram missziója • Révész László: A Komplex Alapprogram alprogramjai • Török Balázs: Pedagógiai módszertani változások időszerűsége rendszerelméleti megközelítésbena Komplex Alapprogram bevezetésének indokoltsága.

A szimpózium lektora Halász Gábor akadémikus volt, aki opponensi véleményében összefoglalta a program innovatív elemeit, valamint a program stratégiai céljai elérésének lépéseit. Jelezte az implementációval kapcsolatos észrevételeit, valamint bemutatta azt a környezetet, amelyben a fejlesztés eredményesen megvalósulhat

A szimpózium mind az előadók, mint a résztvevők számára hasznos volt, számos gondolat, kérdés került egyeztetésre, mely meghaladta a szimpózium kereteit és azt követően is folytatódott.