Pedagógus-továbbképzések és a Képzésszervező rendszer a Komplex Alapprogramban

A Komplex Alapprogram (KAP) pedagógus-továbbképzéseinek célja olyan pedagógusképzési és -továbbképzési tartalmak fejlesztése, amelyek elsajátításával és a pedagógiai gyakorlatban történő elterjesztésével megerősíthető a differenciált, személyközpontú, nyitottságra ösztönző intézményes pedagógiai gyakorlat. Ugyanakkor ez a megközelítés lehetőséget ad arra, hogy a tehetséggondozás is új nézőpontokkal, módszerekkel, jó gyakorlatokkal gazdagodjon.


A programban hét, 30-30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés került kidolgo­zásra, melyből két alapozó (KAK, DFHT) és öt alprogrami (TA, DA, MA, LA, ÉA) képzés áll a pedagógusok rendelkezésére. A képzések minden esetben blended képzések, azaz kontakt (20 óra) és távoktatási tartalmakat (10 óra) is magukba foglalnak.

Az egyes képzések oktatási szerkezete az oktatási formák sorrendje szempontjából

TA: Testmoz­gásalapú alprogram
DA: Digitális alapú alprogram
MA: Művésze­talapú alprogram
LA: Logikaala­pú alprogram
ÉA: Életgya­korlat-alapú alprogram
DFHT: Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban tanítási-tanulási stratégia
KAK: a Komplex Alapprogram alapelvei, pedagógiai modellje

A képzési időszakok és képzési helyszínek a bevezetési időszakban

A pedagógusnak – a Komplex Alapprogram tartalmi elemeinek elsajátításához – 8 kontakt oktatási napon kell részt vennie, valamint 4 (10 * 45 perc) távoktatási tananyagot kell interaktívan feldolgoznia. A képzésszervezés kapcsán természetesen figyelembe vesszük az intézmények igényeit.

A nagyobb tantestületi létszámú intézményekben – a KAK- és DFHT-képzések esetén – az optimális csoportlétszámok létrejöhetnek az adott iskolákban és helyszínen is, illetve a kisebb pedagógus-létszámú iskolák esetén regionális központokban (több intézményt egy képzési csoportba összevonva). Az alprogrami képzések során előreláthatólag regi­onális képzési központokban tudjuk a képzéseket megszervezni: egyrészt a hatékonyabb csoportlétszámok kialakításának, másrészt – egyes alprogramok esetén – a speciális infrastrukturális háttér biztosításának érdekében. Ugyanakkor a közlekedési lehetősé­geket is figyelembe véve a lehető legjobb megoldásra törekszünk a képzési helyszínek megtalálásában.

A továbbképzési rend részletes kidolgozása azután történhet meg, miután a pontos pedagógus-létszámok és az alprogrami képzéspárokhoz tartozó létszámok is ismertek lesznek számunkra. Ezeket az adatokat egy intézményenként kitöltendő táblázat segít­ségével térképezzük fel, melyet közvetlenül az intézményeknek küldünk meg. Az alprogrami képzéseket javasoljuk különböző időpontokra szervezni annak érdekében, hogy a pedagógusok bármilyen variációt választhassanak.

Képzésszervezői rendszer

A Képzésszervezői rendszer célja, hogy az Eszterházy Károly Egyetem által nyújtott KAP akkreditált pedagógus-továbbképzésekről információt nyújtson, biztosítsa a képzésekre történő jelentkezést, a meghirdetett és induló továbbképzésekről tájékoztatást adjon. A rendszer további célja a jelentkezőkkel, illetve résztvevőkkel kapcsolatos adminisztrációs folyamatok, képzések szervezésének, lebonyolításának támogatása és az eközben keletkezett adathalmazból statisztikák előállítása, melyek hasznos információval szolgálnak a Komplex Alapprogram bevezetéséhez a köznevelési intézményekben.

A Képzésszervező kizárólag az interneten keresztül elérhető nyilvános felület. Használatát a legnépszerűbb böngészőkkel – Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer – készítettük el, így teljes funkcionalitású használatához ezeket (ebben a sorrendben) ajánljuk. A rendszer teljesen nyilvános, az abban tárolt továbbképzésekkel kapcsolatos adatokat a világhálón keresztül bárki elérheti, de csak regisztrált felhasználók tölthetnek fel adatokat, jelentkezhetnek képzésekre, vehetnek részt az akkreditált továbbképzések kurzusain.

A regisztrált és bejelentkezettek részére kialakított publikus felületen a felhasználók saját profilt tölthetnek fel, továbbképzéseket listázhatnak, továbbképzésekre jelentkezhetnek, a képzésekre történő jelentkezéshez szükséges dokumentumokat tölthetnek fel. A Tréner és Képzői jogosultsággal rendelkezők a felületen keresztül érhetik el a hozzájuk rendelt képzéseket, az arra jelentkezettek listáját, résztvevők feltöltött dokumentumait, valamint képzés eredményeket rögzíthetnek, megtekinthetik és kitölthetik az elégedettségi kérdőívet.

A Képzésszervezői rendszer az alábbi linken érhető el: https://kepzes.komplexalapprogram.hu/