Találkozások Workshopja

Neó vezetésével elindul egy csapat a világ megmentésére. A hajóra szállva tudják, hogy nem lesz egyszerű, de a cél mindent megér. Szilvásvárad, két tankerület, Élménysuli és a Mátrix. Ha nem is Neó vezetésével, de a Komplex Alapprogram közössége új szintre lépett, hiszen az együttműködés újabb szakaszába érkezett az intézményvezetők és a program szakemberei között.

 Komplex Alapprogram Intézményvezetői Tájékoztató Workshopján ismerős arcként köszöntötték egymást a megjelentek, hiszen mind az Egri mind a Hatvani Tankerület már részt vett a program által szervezett előzetes tájékoztatón.

Egy-egy Élménysuli nélkülözhetetlen eleme a tantestület és a gyermekek. Az iskolák közösségei is úgy működnek. mint egy család. A gyermek naponta nyolc órát tölt ott, ezért rendkívül fontos, hogy szeretetben és barátságban élje meg. Megnyugtató tapasztalat volt az, ahogy a résztvevők a projekt szakmai vezetőivel közösen, egy egységként gondolkodtak a jövőbeni feladatokról és kihívásokról, ezzel is mutatva, hogy a cél és az út már világos ahhoz, hogy közösen, a gyakorlatban is működhessenek ezek a fantasztikus Élménysulik.

„Ma már a társadalom azt kívánja, hogy ne valamiféle egyéni produkciókat hajtson végre az ember a munkahelyen, hanem tudjon közösségben dolgozni. Ha egy fiatal elmegy egy multihoz, akkor tesztek tömkelegén esik túl, melyek nagy része arra irányul, hogy mennyire tud csapatban dolgozni. Ezt a típusú csapatmunkát az iskolában kellene megtanulni. Fontos kiemelni, hogy az iskolai közösségek nem szegregáltak, hanem tudásban, szocializáltságban nagyon heterogének. A kérdés csupán az, hogy ezt a heterogenitást hogyan tudjuk felépíteni, miként tudjuk a gyerekekkel elfogadtatni egymást. El kell érnünk, hogy a diákok ne csak elfogadják, hanem tiszteljék társaikat. Ennek az lesz az eredménye, hogy hasznos társként tekintenek majd a másikra. Véleményem szerint ez lenne az iskolák egyik legfontosabb feladata.” - Dr. K. Nagy Emese, a DFHT-munkacsoport vezetője

A két nap során kiemelt szerepet kapott, hogy mélységeiben is megismerjék a pilot iskolák képviselői a program megvalósításának menetét, a fejlesztés és fejlődés lehetőségeit, a szolgáltatások sokszínűségét és persze az Élménysuli brand tartalmát. Az előadások során egy teljes képet kaptak a pedagógusok a DFHT (Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban) stratégiáról, amely, mint tudjuk , a Komplex Alapprogram tanulástámogató módszertanának központi eleme. Természetesen, ahogy már több fórumon is elhangzott, a cél az élményszerű tanulás mellett az élményszerű oktatás. Ezekhez pedig nélkülözhetetlen a pedagógusok továbbképzése, amely előteremti majd a valódi Élménysulik tartalmát. Egy ekkora közösség fontos része a mentorálási rendszer, hiszen a célkitűzések csak kéz a kézben valósulhatnak meg. Mint a program alapja, - hogy a jó gyakorlatokat gyűjti össze és egy csomagba rendezve biztosítja az iskoláknak,- úgy működik ez a közösség is. Egymás jó gyakorlatait, tapasztalatait felhasználva valósulhat meg a köznevelés módszertani megújítása.

„A tanár-diák kapcsolatban is ott van a találkozás, ami az iskola egyéb szereplőinél is megjelenik. Rendkívül fontos dolog ez. Ennek egyik megteremtője lehet a Komplex Alapprogram szemlélete, amelyben kiemelt szerepe van a közösségeknek. Ehhez azonban nélkülözhetetlen, hogy mindig ott legyen a megújulás és fejlődés igénye a tanárokban.” - Dr. Révész László, a Komplex Alapprogram szakmai vezetője

Természetesen, ha élménypedagógiáról beszélünk, akkor nem plenáris előadások során, hanem a gyakorlatban, közös feladatok jóvoltából lehet megismerni az Élménysuli valódi mivoltját. Mit szólnánk egy kémia-palacsintához ebédre? Vélhetően a palacsinta lenne az egyik legnépszerűbb és kelendőbb étel, ha az iskolásokról beszélünk, pláne ha egy főzelékkel állna szemben. Ez a példa jól szemlélteti, hogy minden esetben meg kell találni kreativitásunkkal azt a pluszt- amit a palacsinta jelent egy ebéd során- amely elősegíti, hogy elérjük célunkat. A szemlélet egyik legfontosabb része az, hogy nincs átlagos gyermek, minden diák különleges, csupán meg kell találni, hogy minden kell fejleszteni, illetve, hogy miben tehetséges. Egy dolog biztos, hogy az életgyakorlat alapú feladatok alapján minden leképezhető. Így fordulhat elő az, hogy harcművészeti oktatáson tanulnak történelmet a gyerekek, vagy az, hogy a számítógépes játékok világában élő diákok szenvedélyét egy kis kreativitással fűszerezzük és máris kész a programozó szakkör. Soha nem a képességekkel van a baj, hanem a motivációt kell megtalálni.

„Hiszek abban, hogy a személyes kapcsolatok a mindennapi életben felmerülő problémákat, gondokat, nehézségeket meg tudják oldani. A párbeszédnek, személyes jelenlétnek rendkívül nagy szerepe van a mindennapokban. Nagyon fontos, hogy a gyerekek és tanárok remek kapcsolata mellett a diákok között, illetve a tantestület tagjai között is meglegyen a jó viszony.” - Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója

Végül összegezzük, hogy mivel találkoztunk a két nap során: számos kérdéssel, gyakorlati tesztekkel, lelkes intézményvezetőkkel és pedagógusokkal. Megállapíthatjuk, hogy közelebb jutottunk céljaink megvalósulásához.