Tankockák a Komplex Alapprogramban

Mivel manapság az oktatásban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a gamifikáció (vagy más néven játékosítás), a Komplex Alapprogram ezt felismerve építette be azt pedagógiai módszertanába.

Az IKT-eszközök tanórai használata amellett, hogy szórakoztatóvá és élvezetessé teszi a tanulást, ösztönözheti is a diákokat a tanulási folyamatban való aktívabb részvételre. Nem elhanyagolandó érv az sem, hogy ezáltal a különböző képességű és tanulási stílusú diákok a számukra leginkább megfelelő tanulási útvonalakat tudják bejárni. A következőkben a pedagógusok által gyakran használt és kedvelt LearningApps használatáról lesz szó.

A https://learningapps.org/ oldalt megnyitva lényegében egy interaktív oktatási segédanyagok létrehozására alkalmas web 2.0-ás felületet érünk el. Az oldalon létrehozott tartalmakat tankockáknak neveztük el.

A tankockák előállítása és megváltoztatása nem igényel különösebb technikai előképzettséget. A tankockák a játékalapú tanítás-tanulás eszközei, melyek bármilyen böngészővel rendelkező eszközön használhatók. Egyfelől segíthetik az ismeretátadást és az ismeretszerzést, fejlesztik a digitális kompetenciát és az együtt-tanulás élményét nyújtják játékos környezetben. Másrészt a pedagógusok a tankockák használatával színesebbé, élvezetesebbé tehetik a tanóráikat, hiszen szöveget, képet, hang- vagy videofelvételt is megjeleníthetnek a tankockákon belül, de a tanulóknak is lehetőségük van kreatív tartalom előállításra. A felület elősegíti a tudásmegosztást, mert a tankockák nyilvánossá tehetők, így mások által is felhasználhatók és átdolgozhatók.

Tankockák a Testmozgásalapú alprogramban

Az alábbi példával azt szeretnénk szemléltetni, mennyire komplex feladatokban lehetnek segítségünkre a tankockák, például a Testmozgásalapú alprogram megvalósítása során alapvetően a motivációban, illetve a különböző mozgásformákra történő reflektálásban. Az online felület interaktív gyakorlási lehetőséget nyújt a tanulóknak, ahol változatos, motiváló feladattípusokkal találkozhatnak, melyek a mozgáshoz és az egészséges életmódhoz köthető elméleti tartalmak játékos feldolgozását is elősegíthetik. A tankockák az órákon elsajátított tudásanyag mérésére és értékelésére is használhatók. Előnye a felületnek, hogy tetszőleges alkalommal végig lehet játszani a tartalmakat, vagyis a diákok „tanulhatnak a hibáikból”. Ez kiváltképp a helyes mozgásformák begyakorlásánál lehet fontos, ahol az ismétlés és a hibák kijavításának képessége kerül előtérbe.

A minőségi testnevelés alapelveit figyelembe véve a feladatokban megfelelő mértékben jelenik meg a versengés is, ahol a tanulók párosával vagy csapatokban versenyezhetnek egymással. A csapatok a közös mozgás öröme mellett a közös feladatmegoldás élményével is gazdagodhatnak, hiszen ezek a feladatok lehetnek bevezetői vagy lezárói egy csapatversenynek. Ha bevezetésként használjuk a tankockákat, a csapat összekovácsolását segíthetik elő, ha pedig lezárásként, akkor arra is jók lehetnek, hogy a mozgásban kevésbé ügyes csapat vagy tanulók is lehetőséget kapjanak arra, hogy megmutassák, ők másban ügyesek és így lehetnek hasznára a csapatnak, segíthetik elő a győzelmet. Az ilyen típusú tankockák közül az alábbiak lehetnek segítségünkre: Kvíz több játékossal; Becslés; Lóverseny vagy Sorbarakós játék.

Lóverseny

A lóverseny játék hasonló módon működik, mint a táblás társasjáték. Legfeljebb 15 kérdést adhatunk meg, amelyekre egyenként legfeljebb 4 válaszlehetőség van. A kérdésnél lehetőség van videók beszúrására is.

Sorbarakós játék

A sorbarakós játéknál a megadott kérdésre kell a játékosoknak a válaszokat megfelelő sorrendbe rendezni. Ha többen játszanak, a játékosoknak felváltva kell a válaszlehetőségeket a megfelelő helyre tenniük.