Vidéki városokban tartottunk intézményvezetői tájékoztatókat áprilisban

Április folyamán számos városban, így többek között Pécsett, Keszthelyen, Miskolcon és Lajoskomáromban tartottak szakembereink tájékoztató napokat a Komplex Alapprogramot (KAP) bevezető intézményvezetők számára.


Az érintett városok oktatási intézményei mind-mind az EFOP-4.1.2 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében elnevezésűprojekt megvalósításában vesznek részt. A szóban forgó projekt lebonyolítása során ezen iskolák ugyanis vállalták, hogy bevezetik a Komplex Alapprogramot, így részt vesznek az ehhez kapcsolódó képzéseken is.

Amikor egy intézmény elhatározza, hogy szeretné bevezetni a Komplex Alapprogramot, elsőként az intézményvezetőket ismertetjük meg a KAP céljával, módszerével, de képet kaphatnak az alprogramokról is. Egy ilyen tájékoztatónkról készült beszámolónkat ide kattintva olvashatják.

A már említett városokban, tehát Pécsett, Keszthelyen, Miskolcon és Lajoskomáromban 50-60 fős közönség előtt ismertették szakembereink a KAP célját, megvalósításának lehetőségeit, mutatták be képzési rendszerét és szakmai támogatórendszerét, de szó volt a Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) stratégiájáról is, mely az oktatási innováció lelkét jelenti. Ezt követően mindegyik helyszínen az öt alprogram – vagyis a Logikaalapú, a Testmozgásalapú, a Művészetalapú, a Digitális alapú, valamint az Életgyakorlat-alapú alprogram – mutatkozott be, végezetül az intézményi bevezetéshez kapcsolódó feladatokhoz is kaptak segítséget az érdeklődők. Természetesen volt lehetőség kérdéseket is feltenni, melyekre így elsőkézből kaphattak választ az intézményvezetők.

A Komplex Alapprogram legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. A probléma kezeléséhez kapcsolódó lehetséges megoldások közül a program elsősorban a szervezeti kultúra fejlesztésén alapuló preventív beavatkozásokat részesíti előnyben, amelyekhez a pedagógusok mód­szertani továbbképzése, pedagógiai szemléletváltoztatása révén kíván hozzájárulni. A program további célja a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai és módszertani eszköztárának fejlesztése, valamint méltányos, támogató, hátránykompenzáló tanulási környezet kialakítása valamennyi tanuló sikeres előrehaladása érdekében.

A projekt megvalósításában az Eszterházy Károly Egyetem konzorciumvezetőként vesz részt, konzorciumi partnerei a Pécsi Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem és a Miskolci Egyetem, valamint az Oktatási Hivatal.