Legfrissebb híreink


Hogyan tervezzük meg a reggeli ráhangolódó foglalkozásokat?

Hogyan tervezzük meg a reggeli ráhangolódó foglalkozásokat?

A Komplex Alapprogram módszertanában elengedhetetlen fontosságú, hogy a rendes tanórákat megelőzően a napot reggeli ráhangolódó foglalkozásokkal indítsuk. Ezek lehetőséget teremtenek a tanulóknak arra, hogy a tanítási napot olyan légkörben kezdjék, ami segíti őket a tanulói közösséghez való tartozás megerősítésében, a társaikkal való jó kapcsolat kiépítésében és megőrzésében, a társas tanulás előkészítésében. Nemrég már foglalkoztunk a témával, azonban most nézzük kicsit részletesebben is, hogyan épülhet fel ideális esetben egy-egy ilyen foglalkozás.

Egy kis segítség a magyar nyelv tanításához

Egy kis segítség a magyar nyelv tanításához

A Tudástárban már jó ideje elérhetőek a Komplex Alapprogram (KAP) tanítói és tanári kézikönyvei, melyek teljes egészében a KAP tanítási elvei mentén készültek. Mostani összeállításunkban a magyar nyelv tanításához adunk pár órai feladatot.

Gondolatok a tanóra lezárásáról

Gondolatok a tanóra lezárásáról

Biztosan sokan emlékeznek arra az amerikai filmekből ismerős jelenetre, amikor a tanóra végén megszólal a csengő, és a diákok csapot-papot otthagyva felpattannak és kiviharzanak a teremből, miközben a tanár még magyaráz, és utánuk kiabálja a házi feladatot. Nem nevezhető ideálisnak, igaz?

Pedagógus-továbbképzések és a Képzésszervező rendszer a Komplex Alapprogramban

Pedagógus-továbbképzések és a Képzésszervező rendszer a Komplex Alapprogramban

A Komplex Alapprogram (KAP) pedagógus-továbbképzéseinek célja olyan pedagógusképzési és -továbbképzési tartalmak fejlesztése, amelyek elsajátításával és a pedagógiai gyakorlatban történő elterjesztésével megerősíthető a differenciált, személyközpontú, nyitottságra ösztönző intézményes pedagógiai gyakorlat. Ugyanakkor ez a megközelítés lehetőséget ad arra, hogy a tehetséggondozás is új nézőpontokkal, módszerekkel, jó gyakorlatokkal gazdagodjon.

Hogyan küzd a Művészetalapú alprogram a korai iskolaelhagyás ellen?

Hogyan küzd a Művészetalapú alprogram a korai iskolaelhagyás ellen?

A Komplex Alapprogram (KAP) egyik fontos célja a pedagógiai módszertan megújítása mellett, hogy a program bevezetésének hatására csökkenjen a korai iskolaelhagyók száma. Számos dolog, körülmény állhat a végzettség nélküli iskolaelhagyás hátterében, melyekre a KAP alprogrami tematikái, többek között a Művészetalapú alprogram, megkísérelnek válaszokat adni.